Vytvářejme hodnoty

Dobré myšlenky by se měly podporovat a dobrým lidem by se mělo pomáhat. Moje práce mě naplňuje. Není pouze zdrojem příjmu. Vnímám ji jako způsob pomoci druhým. Své povolání beru jako poslání. Ať už jde o úlevu od bolesti nebo zvýšení fyzické zdatnosti, pomáhám lidem dosáhnout jejich cílů, což má výrazný vliv i na psychickou pohodu. Zároveň se snažím vytvářet určité společenské hodnoty, být prospěšný a podporovat potřebné. Jistě, v České republice (na celém světě) je mnoho dětí i dospělých, kteří si zaslouží pomoc druhých. Není v mých silách pomoci všem, ale tento fakt by neměl být použit jako „alibi“, proč pro zachování rovnováhy nepomáhat nikomu. Jaký projekt z té spousty vybrat?

Dlouho jsem si lámal hlavu, pro který se rozhodnout. Nakonec jsem narazil na „průvodce správného podporovatele“. Zde říkali: „…vyberte projekt, který je Vám blízký lokací, oborem nebo zálibami.“ Klíčovými pojmy pro mne tedy byly pohyb, děti a Praha.

V uplynulém roce 2016 jsem podpořil tyto projekty:

VÍTR VE VLASECH – Černí koně, z.s.

JAHODA, o.p.s. je nezisková organizace, která nabízí své aktivity dětem, mladým lidem, rodinám i veřejnosti žijící v Praze. JAHODA poskytuje sociální služby pro děti a mladé lidi, provozuje rodinné centrum, mateřskou školku, jesle a odpolední klub pro děti z prvního stupně základních škol.Cílem služeb je nabídnout dětem a mladým lidem vhodné alternativy trávení volného času, předcházet rizikům, která jsou s běžným životem v anonymitě velkého města obvykle spojeny. Naučit je řešit běžné i mimořádné životní situace a celkově podporovat aktivní a zodpovědný přístup k životu.

FOR HELP – Autismus, z.s. se zaměřuje na osvětu o autismu. Společnost vede projekt Mazlení s koníkem, kde ji navštěvují rodiny s autistickými dětmi, každý pátek a sobotu ve dvou stájích.
Jejím cílem je vybudovat komunitní centrum – farmu v Ostravě pro autistické rodiny, kde by nabízeli prostory pro Mazlení s koníkem, terapie, přednášky a volné aktivity zaměřené na vývoj (rozvoj) autistů. Pořádají také tábory pro autistické děti.

Pomáhat a podporovat nemusíte pouze finančně, je mnoho způsobů, např. dobrovolnictví, a i malá pomoc, má velký význam ;-).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *